Regnum coeleste er et latinsk udtryk for det himmelske rige.