Regnskabsvejledninger, vejledninger, der er udarbejdet og offentliggjort af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) ved foreningens Regnskabstekniske Udvalg. Vejledningerne udarbejdes i samarbejde med Regnskabspanelet, der består af repræsentanter for FSR samt Dansk Industri, Finansrådet, Danmarks Rederiforening, Den Danske Børsmæglerforening, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i fællesskab, Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i fællesskab samt Foreningen af Registrerede Revisorer. Regnskabsvejledningernes formål er bl.a. at bidrage til en mere ensartet regnskabspraksis og at medvirke til, at danske årsrapporter aflægges på et passende højt niveau. De danske regnskabsvejledninger er alene obligatoriske for børsnoterede virksomheder.