Registrator, (af lat. registrator, af registrare), den, der modtager dokumenter til indførelse i et register.