Regionalist, (fr. régionaliste), tilhænger af regionalisme.