Refrangibilitet, (af lat. re- + frangere brække, bryde itu + -ibilitet), lysstrålens evne til at brydes.