Reform, forandring af fx et samfundsanliggende mhp. forbedring.