Refleksiv antropologi, postmoderne antropologi, tendens inden for nyere, især amerikansk antropologi. Den opstod i 1980'erne og blev især kendt gennem bogen Writing Culture (1986, redigeret af George Marcus og James Clifford). Inspireret af litteraturvidenskaben gør den op med idéen om antropologi som en objektiv samfundsvidenskab. I stedet anskues antropologiske arbejder som litterære frembringelser, hvis genre og teknikker kritisk analyseres. Den vestlige antropologs autoritet til at repræsentere andre folks kultur anfægtes som udtryk for et magtforhold, og de litterære virkemidler, som understøtter denne autoritet, afdækkes. I stedet foreslås fremstillingsformer i dialogform, hvor "de andre" selv kommer til orde.