Redaktionssekretær, medarbejder på en redaktion, der koordinerer det daglige arbejde, herunder uddelegerer opgaver og kontrollerer bidrag.