Recurrens, (lat., af recurrere løbe tilbage, vende tilbage, re- + currere løbe), inden for medicin tilbagevendende; tilbagefalds-.