Receiver, (eng., af receive modtage, af oldfr. receivre, reçoivre, (senere:) recevoir, af lat. recipere, af re- + capere tage), modtager; kombination af tuner og forstærker i radio- og tv-apparat.