Reasonable doubt, i engelsk og amerikansk ret den grundsætning, at enhver begrundet tvivl skal komme den tiltalte til gode. Proof beyond reasonable doubt er den grad af bevissikkerhed, som kræves for at anse den tiltalte for skyldig. Se også in dubio pro reo om det tilsvarende princip i dansk ret.