Realværdi, værdien af noget håndgribeligt som fast ejendom og inventar til forskel fra fordringer o.l.