Realtid, real time, virkelig tid, tid uden forsinkelse. Begrebet anvendes især inden for datalogi, dels i forbindelse med computeranimationer eller -simulationer (fx af et fly), der forløber i samme hastighed, som den virkelige proces; dels om tidstro databehandling, der kan følge med eksterne processers hastighed, fx ved computerovervågning af motor og bremser i biler eller ved opsamling af satellitdata.