Realpræsens, Kristi legemlige nærværelse i nadveren. Opfattelsen, der går tilbage til oldkirken, blev antaget af Luther, men under forkastelse af transsubstantiationen. Se nadver.