Realeksekution, inden for jura tvangsfuldbyrdelse, som retter sig mod en skyldners formue; sammenlign med personaleksekution.