Real, (sp., af lat. regalis 'kongelig', af rex 'konge', gen. regis), spansk sølvmønt, indført midt i 1300-t. og efterfulgt af dobbelte og fra 1497 af fire- og otterealer; sidstnævnte, peso de a ocho, var frem til 1800-t. en vigtig international møntenhed, se piaster og daler. Real var også navnet på en portugisisk og brasiliansk møntenhed, se milreis; i 1994 indførte Brasilien en ny møntenhed, real. Se også spansk møntvæsen.