Ravnebanner, felttegn, hvorunder Regnar Lodbrogs sønner skal have hærget England i 800-t. Når banneret foldede sig ud i vinden, opfattedes ravnen som flyvende, og det varslede sejr, mens det varslede nederlag, når det hang slapt ned. Ifølge traditionen førte Knud 2. den Store i 1016 et ravnebanner imod sine modstandere i England.