Rapide, (fr., af rapide hastig, hurtig, af lat.), hurtigtog.