Radiopejling, stedlinje bestemt med en radiopejler. Et radiopejleanlæg består af et antennesystem og en følsom modtager, hvormed retningen til et radiofyr kan bestemmes. Radiofyr, der har en rækkevidde på 10-100 sømil, udsender på frekvenserne 285-315 kHz signaler bestående af morsebogstaver, der identificerer stationen. Radiosignalet, der modtages på skibet, blev tidligere retningsbestemt på en drejelig, gradinddelt rammeantenne, mens nyere anlæg viser signalet som en smal ellipse på et gradinddelt katodestrålerør tilsluttet skibets gyrokompas. Radiopejleren var det første radionavigationssystem og blev installeret første gang på et dansk skib i 1921. Efter indførelsen af det satellitbaserede Global Maritime Distress and Safety System i februar 1999 kræves ikke længere radiopejlere på skibe.