Radiofon, (lat. radio- + gr. -fon), apparat til overførelse af lyd ved hjælp af lysbølger.