Rørgræs, Phalaris arundinacea, art i græsfamilien, almindelig langs søer og vandløb i Danmark. Det er en høj, flerårig plante, der minder om tagrør, men bl.a. kendes på, at den har småaks, samlet duskformet i spidsen af topgrenen og normal skedehinde uden hårkrans. Til samme slægt hører kanariegræs, P. canariensis, og andre enårige arter, der dyrkes til fuglefrø; hos disse er blomsterstanden en ægformet, sammentrængt dusk.