Røgforgiftning, forgiftning ved indånding af partikler og luftarter fra forbrændingsprocesser; indånding af partikler medfører hoste og kvælningsfornemmelse, mens indånding af kulilte kan føre til indre kvælning ved kulilteforgiftning. Giftige luftarter, fx røggasser fra forbrænding af plaststoffer eller kunstgødning, kan ved indånding medføre akut lungesvigt, hvilket kan gøre ilt- og respiratorbehandling nødvendig. Dødsfald i forbindelse med brandulykker skyldes oftere røgforgiftning end forbrænding.