Røgelseskar, lukket beholder med huller, som røgen kan sive ud af, til brug ved den katolske og den ortodokse gudstjeneste. Præsten svinger karret, der hænger i kæder, mod den person eller genstand, som skal tilrøges.