Rødskørhed, skørhed, der kan optræde i smedejern og stål under smedning. I bedste fald får materialet blot en forreven, utiltalende overflade, i værste fald går det helt i stykker og må kasseres. Årsagen er oftest et for stort svovlindhold. Efter at det nu er lykkedes at sænke svovlindholdet i jern til mindre end 0,04% og tilsætte mangan, der binder de sidste svovlrester som mangansulfid, er rødskørhed på det nærmeste elimineret.