Quartus, (lat.), den fjerde; om fjerde lærer ved gamle latinskoler.