Qualis rex, talis grex, (lat.), som kongen er, sådan er hoben; som herren er, så følger ham svende.