Quadragesima, (lat. 'den 40. (dag før påske)'), gammelt navn i kirkeåret for 1. søndag i fasten. Da fasten efter Jesu eksempel (Luk. 4,1f.) varede 40 dage, og man ikke fastede om søndagen, tilføjede man dagene tilbage til askeonsdag.