Quadragena, (lat., af quadraginta fyrre), inden for katolicisme 40 dages bodsøvelse.