Pythagoræisme, filosofisk retning grdl. i 500-t. f.Kr. af Pythagoras, if. hvilken alt kan beskrives ved proportioner mellem tal. Læren indeholdt tillige religiøse elementer, bl.a. rituelle forskrifter om renselse og soning samt troen på sjælevandring. Pythagoræismen grundlagde matematik som videnskab og øvede stor indflydelse på Platon.