Pyrochlor, (af pyro- og gr. chloros 'gulgrøn, lysegrøn'), det vigtigste niobiummineral. Farven varierer fra gul til sort. Hårdheden er 5-5,5, og massefylden 4,2-6,4 g/cm3. Det krystalliserer kubisk og har sammensætningen (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F); en tantalrig varietet, (Ca,Na)2Ta2O6(OH,F), er mikrolit. Pyrochlor brydes i carbonatitbjergarter i Brasilien og Canada og findes desuden i nefelinsyenitter og alkaligranitter.