Pusillanim, (af lat. pusillanimis, af pusillus meget lille, af pusus dreng, pusa pige (jf. puer deng) + animus sjæl, tanke), forsagt; modfalden.