Purana, (af sanskrit purāṇa 'gammel'), kategori af hinduistiske religiøse tekster på sanskrit. De traditionelle lister opregner 18 "store puranaer", af hvilke Vishnu-purana og Bhagavata-purana er de betydeligste. Dertil kommer en række mindre puranaer. De vigtigste er i deres overleverede form sandsynligvis blevet til i tidsrummet 300-900 e.Kr. Ifølge en gammel definition skal en purana behandle følgende fem punkter: 1) skabelsen, 2) genskabelsen, dvs. verdens periodiske undergang og skabelse på ny, 3) guders og hellige mænds genealogi, 4) tidsaldrene og 5) de forskellige kongeslægters historie. Endvidere findes i puranaerne afsnit med filosofiske belæringer samt afsnit, der bl.a. omhandler retsvæsen, kultus, astrologi og magi. Puranaerne har en udpræget sekterisk karakter. De forherliger enten Vishnu, Shiva eller Brahma og andre vigtige guder i det hinduistiske panteon.