Pupillaritet, (fr. pupillarité, af pupillaire, af lat. pupillaris, af pupillus), mindreårighed.