Punktgruppe, matematisk gruppe, der består af mængden af symmetrier for et begrænset legeme, fx et molekyle. Der findes 32 forskellige punktgrupper. Kendskabet til et molekyles punktgruppe gør det bl.a. muligt at forudsige, hvordan molekylets energiniveauer opsplittes, når det placeres i et elektrisk felt. Punktgrupperne spiller også en fundamental rolle for klassificeringen af krystallers symmetri, se krystal og krystallografi.