Pulmotor, (af lat. pulmo + motor), apparat til kunstigt åndedræt ved hjælp af komprimeret ilt, der pumpes ind i lungerne.