Psykotrop, (gr. psyko- + -trop), om kemisk kampstof, som fremkalder abnorm træthed, sløvhed el. opstemthed i forbindelse med lammelser e.l.