Psykokatarsis, (gr. psyko- + katarsis), "udrensning af sjælelivet"; fjernelse af fortrængte forestillingskomplekser ved psykoanalyse.