Psykofysiologi, (gr. psyko- + fysiologi), læren om sammenhængen mellem sjælelige processer og fysiologiske processer i nervesystemet.