Psyko-, (af gr. psyche 'sjæl'), psyk-, psych(o)-, græsk og internationalt forled med betydningen 'sjæle-, sjæls-', fx psykologi egl. 'læren om sjælen' og psykosomatik, af gr. soma 'legeme', om samspillet mellem det sjælelige og det legemlige som sygdomsfremkaldende faktor.