Pseudohalogener, atomgrupperne cyanid (-CN), cyanat (-OCN), isocyanat (-NCO), isothiocyanat (-NCS) og azid (-N3). Ioner af disse med ladning −1 danner salte, der mht. opløselighed minder om salte af halogenerne, fx er AgCN, Hg2(OCN)2 og Pb(N3)2 alle tungtopløselige.