Proximus, (lat., superlativ af proprior nærmere, sml. prope nær), den nærmeste; næste.