Protestantisk betyder ‘som vedrører protestanter’ eller ‘som vedrører protestantisme’.