Protektionist, (efter eng. protectionist), tilhænger af protektionisme.