Prospektor, (eng. prospector, af lat.), geolog, der søger efter mineralforekomster, især olie.