Proscenium, (lat., af gr. proskenion, af pro- og skene 'scene'), forreste del af en teaterscene, der kan være skudt lidt frem i tilskuerrummet. Proscenium anvendes dog især om rammen om et kukkasseteaters sceneåbning; fra barokteatret kendes prosceniumloger, placeret i rammens skrå flader ind mod sceneåbningen.