Prorogere, (af lat. prorogare, pro- + rogare adspørge, anmode om), opsætte; udsætte; forlænge.