Proprium, (af lat. proprius 'egen særegen'), den latinske betegnelse for egennavn, se substantiv.