Proof, (eng. proof, via oldfr. prueve (fr. preuve) af lat. proba, af probare godkende, vise værdien af noget), prøvetryk (især af kobberstik o.l.).