Problemorienteret, (se problem), som drejer sig om identifikation og formulering af hvad, der opleves som problemer.