Privat brug, særregel i Ophavsretsloven. En ophavsmands eneret til fremstilling af eksemplarer af litterære og kunstneriske værker brydes af et klassisk og internationalt anerkendt princip om, at enhver må fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug. Det er med hjemmel i særreglen om privat brug, at man fx må fotokopiere nogle sider i en bog eller optage en fjernsynsudsendelse med sin videooptager. Princippet er ikke undtagelsesfrit. Det er fx ikke lovligt at opføre et bygningsværk til sin private brug, hvis en anden har eneret hertil, og der kan også være grund til at mærke sig, at man ej heller må fremstille eksemplarer af it-programmer i digitaliseret form til privat brug; dette må kun ske til personlig brug. Se også ophavsret.